top of page

DISCLAIMER

Disclaimer voor www.vdbetontech.com


VD Betontech (Kamer van Koophandel: 17267733), hierna te noemen VD Betontech, verleent u hierbij toegang tot www.vdbetontech.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

VD Betontech behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid


VD Betontech spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VD Betontech.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met VD Betontech. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VD Betontech nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VD Betontech.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VD Betontech, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page